Projekty unijne

 1. Tytuł projektu: „Zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa Dieseltechnika s.c. Wojciech  Pawłowski,
  Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski poprzez poprawę jego oferty produktowej i technologicznej”;
  Nazwa Beneficjenta: Dieseltechnika s.c. Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski;
  Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013;
  Działanie 1.1 : „Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw”
 2. Tytuł projektu: „Wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie Dieseltechnika s.c.”;
  Nazwa Beneficjenta: Dieseltechnika s.c. Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski;
  Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013;
  Działanie 1.2: „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw”.
 3. Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności spółki Dieseltechnika poprzez wdrożenie innowacji technologicznej”
  Nazwa Beneficjenta: Dieseltechnika s.c. Wojciech Pawłowski, Grzegorz Krajewski, Robert Rozpędowski;
  Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013;
  Działanie 1.3: „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw”.
  ue-logo2